Zeeuws-Vlaamse Badminton Kampioenschappen 2019

Op zondag 31 maart 2019 worden in sporthal Vliegende Vaart de Zeeuws-Vlaamse Badminton Kampioenschappen gehouden.

Deelname staat ook open voor oud leden en voor Zeeuws-Vlamingen die lid zijn van een badmintonclub buiten Zeeuws-Vlaanderen alsmede voor niet Zeeuws-Vlamingen die lid zijn van een Zeeuws-Vlaamse club.

HOOFDTOERNOOI
Inschrijven in deze categorie is voor competitiespelers tot en met de 7e divisie.

NEVENTOERNOOI
Inschrijven in deze categorie is voor competitiespelers in de 8e en 9e divisie en de Dubbelcompetitie.

RECREANTENTOERNOOI
Inschrijven in deze categorie is mogelijk voor alle recreatieve badmintonners die 16 jaar of ouder zijn.

JUNIORENTOERNOOI
Junioren I:   Inschrijving voor jeugdspelers van 13 t/m 15 jaar (Peildatum 1 september 2018)

Junioren II:  Inschrijving voor jeugdspelers van 10 t/m 12 jaar (Peildatum 1 september 2018)

Junioren III: Inschrijving voor jeugdspelers jonger dan 10 jaar (Peildatum 1 september 2018)

INSCHRIJVING IN EEN HOGERE CATEGORIE IS TOEGESTAAN. ***

BIJ ONVOLDOENDE INSCHRIJVINGEN IN EEN CATEGORIE WORDEN CATEGORIEËN SAMENGEVOEGD.

Er wordt gespeeld op zondag 31 maart 2019 van 9:30 tot 19:00 uur. (Attentie: ZOMERTIJD)

Die dag spelen zowel de Junioren als de Senioren. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de Toernooi-Commissie (T.C.) het aantal spelonderdelen beperken.

Spelvorm:
In principe altijd Poulevorm, maar afhankelijk van het aantal deelnemers zou het afval-systeem toegepast kunnen worden.

Kosten:
€2,50 per onderdeel voor de jeugdspelers en €5,00 per onderdeel voor  senioren. Te betalen in de zaal, voor aanvang van het toernooi. Inschrijven verplicht tot betaling.

Shuttles:
Door de wedstrijdleiding worden nylon shuttles ter beschikking gesteld. Indien de beide partijen overeenkomen om met andere shuttles (veren) te spelen, dienen zij zelf voor deze shuttles te zorgen.

***:
Indien naar het oordeel van de T.C. in een verkeerde categorie is ingeschreven, en bij onvoldoende deelname in een categorie, kan de wedstrijdleiding afwijken van de ingeschreven categorie. Bij een te grote deelname kan de T.C. een categorie splitsen (bijvoorbeeld Recreanten 55+). De T.C. beslist in alle geschillen.

DE INSCHRIJVING SLUIT OP 18 MAART 2019

LET OP!! HEB JE GEEN PARTNER?? SCHRIJF WEL!! WIJ BEMIDDELEN GRAAG

Lever je inschrijfbriefje in bij de trainer / begeleider in de zaal of doe je inschrijving direct online.

Tot 31 maart, wij verheugen ons op jouw deelname.

Badmintonclub Terneuzen is lid van de Nederlandse Badmintonbond.